Kan jeg selv velge hvilket innhold jeg skal ha med?

Håndbøkene inneholder forhåndsdefinerte kapitler som hver inneholder en rekke avsnitt som Personalboka mener kan være relevant. Noen av disse er faste, lovpålagte avsnitt, mens en del er anbefalinger eller forslag. Ved å velge de avsnittene som er relevant for deg er det enkelt å sette sammen en håndbok med det innholdet som passer din bedrift. Er det temaer du ønsker å ha med som ikke ligger her, kan du enkelt opprette egne avsnitt under hvert kapittel.

Hvis du vil er Personalboka behjelpelig med å skreddersy for deg. Dette vil bli fakturert som en engangspris.

Gir håndboken oversikt over lovpålagt innhold?

De fleste temaene er forankret i ett eller flere lovkrav. Vi har derfor laget en fast tekst som viser hva loven krever, hvor du også kan følge lenker direkte til lovteksten. I tillegg har avsnittene en redigerbar del hvor bedriften selv må beskrive sin praksis innenfor det aktuelle temaet. For å gjøre det enkelt å opprette og redigere har vi laget et forslag til tekst for deg. På den måten slipper du å skrive all tekst selv, men har samtidig full frihet til å tilpasse avsnittene til forholdene i din bedrift.

Hvordan kan jeg opprette og redigere håndbøkene?

Personalboka tilbys bare til abonnenter. For å opprette en håndbok må du være innlogget hos oss. Registrer deg under "Ny bruker" og du får tilgang og passord.

Hva er inkludert i prisen?

Prisen er pr ansatt. Det er ingen etableringsgebyrer, kun en pris. Vi tilbyr også support pr telefon eller chat. Se egen prisliste her Dere har selv support for de ansatte, skal Peronalboka ha dette er det en tilleggsavtale. . Det er mulig å gjøre en håndbok gjeldende for hele bedriften, eller man kan velge at håndboken bare skal gjelde for enkelte enheter. Dersom man ønsker flere forskjellige håndbøker, må man kjøpe en håndbok for hver variant man ønsker.

Hvordan får de ansatte tilgang?

Når ditt firma er abonnement i Personalboka,  så gir dere ut  må lenke, med brukernavn og passord sendes til de som skal ha tilgang. Det er individuelle brukernavn og passord for alle ansatte. Dette kan enkelt byttes ut av den som redigerer håndboken, husk da å sende ut nytt brukernavn og passord til de som skal ha tilgang.

Kan jeg lese håndboken på mobil?

Personalboka tilpasses alle enheter, og det er enkelt å søke opp relevant informasjon. På den måten vil de ansatte ha relevant informasjon tilgjengelig både på pc, mobil og nettbrett når de har behov for det. Det er alltid siste publiserte versjon som vises. Når Personalboka er publisert, må lenke, samt brukernavn og passord sendes til de som skal ha tilgang.

Du kan redigere i Personalboka uten at lenken endrer seg, ved ny publisering vil informasjonen i håndboken automatisk oppdateres i ansatte visningen.

Blir jeg varslet ved endringer?

Alt lovpålagt, fast innhold blir redigert og oppdatert av Personalboka når det er nødvendig. Du vil bli varslet som administrator pr epost om hvilken endring og hvilken utgave Personalboka nå har. F.eks. endring i kap. ….. Endret dato:    Personalboka utgave nr…..

Du må gå inn i Personalboka og publisere på nytt for at oppdateringer skal komme inn i den publiserte utgaven som de ansatte har.

Kan jeg legge til dokumenter?

Alle avsnitt har mulighet for å legge til dokumentliste. Her kan man laste opp dokumenter som kun dine ansatte har tilgang til.

Kan jeg legge til lenker i håndboken?

Alle avsnitt har mulighet for å legge til lenkelister. Det er også mulig å legge lenker direkte inn i teksten.

Kan jeg bytte ut bildene i håndboken?

Flere av bildene kan byttes, slik at de passer din bedrift.