La oss ta HR-arbeidet

Fyll ut svarskjemaet nedenfor og bli like blid!

Din e-post 
Kontaktperson 
Firma 
Telefon 
    

Slites du ut av administrative oppgaver i en stressende hverdag?

Vi kan ta disse oppgavene for deg - og vi jobber personlig ute hos deg.
Personalboka er til for små og mellomstore bedrifter som ikke har mulighet/kapasitet for å følge opp nye regler, oppfølging av sykefravær og møter for dere hos NAV, risikovurderinger, avtaler, bilag til regnskap mv. Dere trenger ikke ansette eller leie inn, Personalboka er der når dere trenger oss!

Fordel: Dere er hele tiden oppdatert, ansatte er orientert om hva som skjer, regnskapsutgiftene går ned, dere unngår bøter ved tilsyn.
Personalboka gir dere en samlet oversikt over roller og ansvar i bedriftens HR og HMS-arbeid, risikoforhold, bedriftens mål og rutiner, samt hvilket regelverk bedriften er omfattet av. Den gir dine ansatte enkel tilgang til informasjon om sitt arbeidsforhold.

Hvordan fungerer Personalboka?

Våre dyktige medarbeidere kommer til din arbeidsplass og utfører alt arbeid hos dere. Vi kan til og med rydde i papirer og organisere dette i henhold til regler for arkivering. Alle kontrakter, avtaler osv blir gjort tilgjengelig til dine medarbeidere via personlig innlogging på din nettside. Med unntak av ved ferieavvikling så vil du kun forholde deg til én person fra Personalboka. Du slipper å sette deg inn i nye regler, systemer, digitale løsninger – Personalboka hjelper deg!